מה חדש?

סרטון הדרכה לשימוש במילון המקוון.


הודעה חשובה למשתמשים!


החל מיום א' (16/11/2014) יהיה המילון פתוח לשימוש למנויים בלבד.
יהיו שני סוגי מנויים: מנויים פרטיים ומנויים מוסדיים (מוסדות אקדמיים).
מוסדות אקדמיים הרוכשים מינוי מוסדי יוכלו לאפשר לתלמידיהם ועובדיהם שימוש חופשי במילון.
מינוי פרטי שנתי יעלה 240 ₪.
מינוי חצי שנתי: 150 ₪.
מינוי חודשי: 30 ₪.
לשאלות ניתן לפנות לכתובת: arabdictionary@mail.huji.ac.ilAn important announcement to our users,


As of Sunday, November 16 2014 the dictionary will be open to subscribers only.
There will be two types of subscriptions: institutional and individual. Academic institutions paying for institutional subscription can allow their students and staff free use of the dictionary.
The price of annual individual subscription is 240 NIS.
Six months – 150 NIS.
One month – 30 NIS.
For questions: arabdictionary@mail.huji.ac.il


חיפוש
חיפוש לפי ערך חיפוש לפי שורש   


  حَوْسَبَ [ שורש: حوسب ]
       בניין: מרובעים 1
       מצדר: حَوْسَبَة
 • ه

      מִחְשֵׁב אֶת-


  הערה:  השורש حوسب הוא שורש תנייני. הוא נגזר מן המילה حَاسُوب,
   שהיא מהשורש حسب

תוצאות החיפוש

 • حَوْسَبَ [ שורש: حوسب ]

       בניין: מרובעים 1
       מצדר: حَوْسَبَة
 • ه


      מִחְשֵׁב אֶת-